Blog

Cestovní pojištění - často kladené dotazy | Top-Pojištění.cz ®

Dopady koronaviru přesahují možnosti pojistného i zajistného odvětví

„V současnosti se kvůli koronaviru dostáváme do jiné dimenze. Rizika či škody jsou neohraničené. Proto tradiční pojistná schémata nestačí,“ říká v rozhovoru šéf UNIQA pojišťovny v Česku Martin Žáček.

Martin Žáček, šéf UNIQA pojišťovny v Česku, | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy

Ivana Pečinková3.7.2020 Martin Žáček, šéf UNIQA pojišťovny v Česku, | foto: Michal Šula, MAFRA

Ve vysokých patrech Evropské unie se připravuje plán na společný fond na úhradu škod způsobených třeba uzavřením provozu kvůli dalším pandemiím. „Neexistuje univerzální řešení pro všechny členské státy EU a návrh není podložen statistickými údaji dopadů pandemie, což není v souladu se základními principy pojistitelnosti“ shrnuje v rozhovoru výhrady pojišťováků šéf UNIQA pojišťovny v Česku Martin Žáček.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se promítl koronavirus do pojištění?

ŽÁČEK: Museli jsme se naučit, jak obsloužit klienty na dálku včetně likvidace pojistných událostí. Naši likvidátoři nemohli přijít za klienty do jejich bytu či domu, proto jsme připravili novinku – poškozenému klientovi jsme poslali odkaz a on nám pak prostřednictvím svého mobilního telefonu v dohodnutý čas ukazoval přes video třeba promáčený strop. V cestovním pojištění jsme řešili situaci klientů, kteří se dostali v zahraničí do karantény. Anebo jsme za lékaře, kteří u nás byli pojištěni pro případ karantény, přebírali náklady za přerušení provozu jejich zavřené ordinace.

LIDOVÉ NOVINY: Takže pojištění proti karanténě bylo na trhu už před koronakrizí?

Naši likvidátoři nemohli přijít za klienty do jejich bytu či domu, proto jsme připravili novinku – poškozenému klientovi jsme poslali odkaz a on nám pak prostřednictvím svého mobilního telefonu v dohodnutý čas ukazoval přes video třeba promáčený strop. V cestovním pojištění jsme řešili situaci klientů, kteří se dostali v zahraničí do karantény.

ŽÁČEK: Pro vybrané profesní skupiny klientů UNIQA ano, na výskyt lokální události pro omezený okruh lidí. Teď po pandemii ale nepochybně dojde k diskusi, jak pojistné krytí rozšířit na další příčiny či opravdu velké množiny osob. Co dělat, když vypukne natolik plošná krize jako nyní.Diskutuje se o tom i na evropské úrovni. Objevila se i myšlenka, že by mohl vzniknout jakýsi evropský pandemický fond, na němž by spolupracovaly pojišťovny, zajišťovny a stát.

LIDOVÉ NOVINY: Co by to znamenalo pro firmy a pro lidi?

Image result for pojistnik

ŽÁČEK: Dnes si firmy v rámci průmyslového pojištění standardně pojišťují přerušení provozu. To je ale vždy spojeno s konkrétní událostí, většinou živelní typu povodeň, vichřice. Nebo zničení stroje. To jsou tradiční pojistné události z přerušení provozu. Firma nemůže vyrábět a pojišťovna jí kryje provozní náklady a ušlý zisk. Tyto běžné pojistné produkty jsou na trhu dostupné a fungují. A pojišťovny se pro případ velkých škod zajišťují u globálních hráčů – zajišťoven. V roce 2002, kdy u nás byly povodně, pojišťovny uhradily lidem a firmám zhruba 35 miliard korun, z toho 32 miliardy zaplatili zajistitelé.

Takto vypadá standardní režim. Ona povodeň ale byla jen v Česku a v sousedství. Většinou živel řádí v ohraničeném regionu. Teď se kvůli koronaviru dostáváme do úplně jiné dimenze. Jedna událost zasáhla celý svět a rizika či škody jsou neohraničené. Proto tradiční pojistná schémata nestačí. Je nutné, aby se do toho vložil stát, respektive státy. Stát je jediný, kdo může pokrytí tak obrovského a plošného rizika tohoto rozsahu garantovat.

LIDOVÉ NOVINY: Takže menší problém zaplatí pojišťovny, větší problém zajišťovny a koronavirus je tak velký, že na něj nestačí ani zajišťovny?

Koronavirus je globální záležitost, která by se musela řešit na celoevropské úrovni. Názory zemí se ale velmi různí. Diskutuje se, zda by něco takového bylo vůbec možné. Podmínkou by bezesporu muselo být, že by šlo o pojištění povinné – tak jako je povinné ručení, aby nenastávaly situace, kdy se jeden podnikatel pojistí a druhý ne a bude spoléhat jen na pomoc státu.

ŽÁČEK: Ano. Jediný, kdo je schopen situaci takového globálního rozměru financovat, jsou státy. A jak se ukazuje, ty se kvůli tomu významně zadlužují. Jen Česko očekává letos schodek na úrovni 500 miliard korun. To je, pro srovnání, zhruba čtyřnásobek pojistného, které pojišťovny v České republice za rok od svých klientů ve všech druzích pojištění vyberou. Je tedy logické, že říkají: my samy za sebe, ani s našimi zajišťovnami nejsme schopny se s tak velkým problémem poprat. Přesahuje to možnosti pojistného i zajistného odvětví.

LIDOVÉ NOVINY: A jak je zatím ten evropský pandemický fond daleko?

Image result for pojistnik

ŽÁČEK: Koronavirus je globální záležitost, která by se musela řešit na celoevropské úrovni. Názory zemí se ale velmi různí. Diskutuje se, zda by něco takového bylo vůbec možné. Podmínkou by bezesporu muselo být, že by šlo o pojištění povinné – tak jako je povinné ručení, aby nenastávaly situace, kdy se jeden podnikatel pojistí a druhý ne a bude spoléhat jen na pomoc státu.

LIDOVÉ NOVINY: Ale jen dopady dvouměsíčního zmrazení české ekonomiky se odhadují na bilion korun. Existuje přece kategorie rizik s názvem vyšší moc, a taková nikdo nepojišťuje…

ŽÁČEK: V tuto chvíli pandemické šíření koronaviru a jeho důsledky spadají do vyšší moci a pojišťovny je pojišťovat nemohou. Přesahuje to rozsah běžných rizik a naše kapacity a standardy fungování běžného trhu. Ale na evropské úrovni vznikla představa, ideál či myšlenka, zda by nebylo možné vytvořit nějaký pandemický fond. A my jako odvětví říkáme, že je to problém, sami do toho jít nemůžeme.

V tuto chvíli pandemické šíření koronaviru a jeho důsledky spadají do vyšší moci a pojišťovny je pojišťovat nemohou. Přesahuje to rozsah běžných rizik a naše kapacity a standardy fungování běžného trhu.

A pokud by něco takového vzniklo, nemůže to být bez garance státu. Musíme si uvědomit, že zásadním problémem pro ekonomiku nebyl virus samotný, ale dopad opatření proti jeho šíření. Tedy lidsky, politicky motivované rozhodnutí. Pokud by se stát na řešení nepodílel, ale přitom rozhodoval, jaká opatření se mají realizovat, dostávali bychom se do oblasti morálního hazardu.

LIDOVÉ NOVINY: A kdo stojí za myšlenkou pandemického fondu?

ŽÁČEK: Přišly s tím některé členské státy a ideu podporuje EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).

LIDOVÉ NOVINY: Co na to Česko?

ŽÁČEK: Česko k tomu má velmi pragmatický přístup. Mezi stěžejní výhrady vůči jakékoliv variantě vytvoření evropského fondu patří argument, že neexistuje jedno univerzální řešení pro všechny členské státy a že návrh není podložen statistickými údaji dopadů pandemie, což není v souladu se základními principy pojistitelnosti.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se změní nabídka pojistných produktů po koronaviru?

Musíme si uvědomit, že zásadním problémem pro ekonomiku nebyl virus samotný, ale dopad opatření proti jeho šíření. Tedy lidsky, politicky motivované rozhodnutí. Pokud by se stát na řešení nepodílel, ale přitom rozhodoval, jaká opatření se mají realizovat, dostávali bychom se do oblasti morálního hazardu.

ŽÁČEK: V oblasti pojištění osob je pojištění proti onemocnění koronavirem a důsledkům s tím spojeným zahrnuto v produktech životního pojištění a cestovního pojištění. Patří sem i pojištění ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, kdy klientovi vyplácíme denní dávky, které mu po sjednanou dobu kryjí životní výdaje. Tady jsme jednoznačně zaznamenali zvýšenou poptávku. Osobně si myslím, že je to oblast, která bude v budoucnu daleko více poptávána.

LIDOVÉ NOVINY: Pojišťovny, stejně jako banky, kvůli pandemii výrazně pokročily v digitalizaci. Jak se úspory z automatizace procesů promítnou do cen pojištění?

Image result for pojistnik

ŽÁČEK: Digitalizace a automatizace procesů se projevila již v minulých letech, kdy díky ní pojišťovny mohly snížit svoje správní náklady. Prostor pro další pokles je už omezený. Na druhé straně se do cen pojištění promítá inflace. Proto pojišťovny musejí průběžně v řadě produktů ceny navyšovat. Nejjednodušším příkladem je povinné ručení.

Náhrady za škody na zdraví jsou z velké části přímo navázány na vývoj průměrné mzdy. Jak roste průměrná mzda, roste i naše odškodnění. Pro „plechové“ škody jsou to hodinové sazby v autoservisech. Ale snažíme se, abychom nemuseli tento růst přenášet na všechny plošně. Proto diferencujeme mezi klienty podle míry jejich individuálního rizika. To umíme už na základě dostupných dat velmi dobře vyhodnotit.

LIDOVÉ NOVINY: Takže ale úspora nákladů díky digitalizaci není tak velká, aby převálcovala inflaci?

V oblasti pojištění osob je pojištění proti onemocnění koronavirem a důsledkům s tím spojeným zahrnuto v produktech životního pojištění a cestovního pojištění. Patří sem i pojištění ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, kdy klientovi vyplácíme denní dávky, které mu po sjednanou dobu kryjí životní výdaje. Tady jsme jednoznačně zaznamenali zvýšenou poptávku.

ŽÁČEK: To není. Na správní režii, kde vznikají úspory z digitalizace nejvíce, nepotřebujeme ani desetinu nákladů. Navíc digitalizace minimálně na začátku také něco stojí.

LIDOVÉ NOVINY: Vyvinuli jste nebo vyvíjíte pod vlivem koronaviru nějaký úplně nový produkt?

ŽÁČEK: Vesměs doplňujeme nebo aktualizujeme ty současné. Příkladem je pojištění kybernetických rizik, které reaguje na situaci, kdy v době koronaviru začalo daleko více lidí pracovat s počítači, počínaje on-line nákupy. Vztahuje se například na situaci, kdy vám někdo zneužije platební kartu. Poskytneme vám pak právní pomoc při vymáhání peněz zpět. Nebo když zaplatíte na podvodném e-shopu a zboží nedorazí. Od nás dostanete vedle právní pomoci také náhradu škody do určité výše.

LIDOVÉ NOVINY: Co cestovní kanceláře? Ty mají s koronavirem také problém, hoteliéři a další dodavatelé služeb jim nechtějí vrátit peníze…

ŽÁČEK: Cestovní kanceláře jsou pojištěny proti krachu. To je krytí pro klienty, kteří si koupili zájezd, ale jejich cestovní kancelář zkrachuje – aby nezůstali, jak se říká, na holičkách. Nyní jsme se dostali do situace, kdy velká část cestovních kanceláří řeší problém s cash flow. Zaplatili zálohy za hotely v cizině, a nemohou proto klientům vracet peníze, protože je fyzicky nemají. Byly možné dva scénáře. Buď by velká skupina cestovních kanceláří zkrachovala a přestal by prakticky fungovat cestovní ruch. Nebo by do toho vstoupil stát, což se stalo, a umožnil jim vydat vouchery, a posunout zájezdu na později.

Náhrady za škody na zdraví jsou z velké části přímo navázány na vývoj průměrné mzdy. Jak roste průměrná mzda, roste i naše odškodnění. Pro „plechové“ škody jsou to hodinové sazby v autoservisech. Ale snažíme se, abychom nemuseli tento růst přenášet na všechny plošně. Proto diferencujeme mezi klienty podle míry jejich individuálního rizika. To umíme už na základě dostupných dat velmi dobře vyhodnotit.

Situace, která vznikla, je opět zcela nestandardní. Pojišťovny pojišťují proti krachu cestovní kanceláře, ale současně se zajišťují, podobně jako v případě katastrofických rizik. Už loni došlo ke krachu globální cestovní kanceláře Thomas Cook, což byl dosud největší případ v dějinách pojištění cestovních kanceláří. Zajistitelé začali o to bedlivěji sledovat, v jaké kondici jednotlivé cestovní kanceláře jsou. Kdyby stát nyní nepomohl, tak bychom byli svědky toho, že by se řada cestovních kanceláří stala ze dne na den nepojistitelnými.

LIDOVÉ NOVINY: Můžete jako pojišťovna udělat pro cestovní kanceláře něco víc než nabízet jen pojištění proti úpadku?

ŽÁČEK: My s cestovními kancelářemi spolupracujeme ve dvou oblastech. První je zmiňované pojištění proti insolvenci, tedy proti úpadku nebo krachu, jak se lidově říká; ze zákona musejí být pojištěny všechny cestovní kanceláře. Druhou oblastí je cestovní pojištění. U zájezdů, které se neuskuteční, klientům pojistné nebudeme účtovat nebo bude jejich pojištění platné, až se cesta s využitím voucheru uskuteční. Záleží na dohodě klienta s jeho cestovní kanceláří. Zaplacené pojistné za nevyužité individuální cestovní pojištění z důvodu zákazu cestování jsme vraceli.

Zdroj: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/dopady-koronaviru-presahuji-moznosti-pojistneho-i-zajistneho-odvetvi.A200629_162204_pozice-tema_lube

Ve stínu viru: Cena povinného ručení meziročně naroste o 2,9 %

Růst pojistného v roce 2020 pokračuje nižším tempem, než tomu bylo v roce 2019Česká kancelář pojistitelů odhaduje, že letošní průměrné pojistné u povinného ručení dosáhne při růstu 2,9 % částky 3 066 , což je pouze o 97  více oproti loňskému roku. Jedná se tedy o podstatné zpomalení dynamiky růstu pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (v loňském roce cena pojistného rostla o 4,5 %). Ovšem oproti tomu trend minulých let v růstu průměrné škody stále pokračuje, když se v roce 2020 navyšuje o 5,2 %. Průměrná škoda na majetku dosahuje nyní 44 000  a průměrná újma na zdraví dosahuje nyní téměř 380 000 .

Ovlivnila pandemie onemocnění covid-19 statistiky nehodovosti?

Image result for pojistnik

Vlivem pandemie došlo na jaře 2020 ke krátkodobému poklesu škodních událostí, který se projevil jak u škod vzniklých v České republice, tak u zahraničních škod. U škod vzniklých v ČR byl zaznamenaný největší pokles ve srovnání se stejným měsícem předchozích let 2018 a 2019 (cca 33 %) během dubna a čtvrtinové poklesy nastaly také v březnu a květnu. V dalším období se již počty řešených škod výrazně nelišily od škod vzniklých ve stejném období předchozího roku. Navíc během nouzového stavu zdaleka nejméně klesly počty nehod vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění s potenciálně nejvíce tragickými následky.

V současném období aktuální 2. vlny pandemie nanastal zásadní propad intenzity využívání individuální dopravy. Lze naopak očekávat spíše tlak na její vyšší využití namísto veřejné dopravy, tím pádem ale vzniká i vyšší pravděpodobnost vzniku škod.

Cena povinného ručení meziročně naroste o 2,9 % 1 Zdroj ČKP

Ceny povinného ručení

Navýšení objemu pojistného u povinného ručení v roce 2020 pokračuje již nižším tempem než v roce 2019, a to jak z důvodu nižšího růstu počtu pojištěných vozidel, tak i kvůli zpomalování růstu průměrného pojistnéhoPetr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů, vývoj povinného ručení komentuje takto: „Za rok 2020 se na celém kmeni povinného ručení odhaduje navyšování pojistného o 2,9 % na průměrné pojistné 3 066 . Ve srovnání s růstem o 4,5 % v roce 2019 se jedná o výrazné zpomalení dynamiky růstu,“ a dále uvádí: „I nadále pokračuje dlouhodobé rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o 6 % a růst nároků újmy na zdraví představuje 4,6 %. Růst pojistného proto zdaleka není tak intenzivní jako růst škod.“Počet a objem řešených škodVývoj povinného ručení se za posledních několik let nesl ve znamení růstu počtu škod řešených právě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V letošním roce se podle průběžného stavu předpokládá, že jejich počet bude nižší vzhledem ke krátkodobému snížení provozu vlivem vyhlášeného nouzového stavu. Předpokládá se, že objem řešených případů dosáhne i tak téměř 16 mld. . Petr Jedlička k tomu říká: „Počet řešených škod z povinného ručení má od roku 2014 vzestupnou tendenci, ale letos za období mezi březnem a květnem došlo k poklesu především méně závažných škod kvůli epidemiologickým opatřenímPojišťovny vedle majetkových škod řeší i újmy na zdraví, u kterých 86  % jejich počtu připadá na případy s lehkými zraněními, 11 % na těžká zranění a 3 % bohužel končí úmrtím obětí nehod,“ a dále dodává: „Finanční objem škod na zdraví za celý rok 2020 se odhaduje ve výši 4,26 mld. .“U osobních automobilů způsobí ročně škodu průměrně 34 klientů na 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je tedy 3,4 %. U rizikových klientů je ale stále výrazně vyšší, téměř každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí během roku nehodu a škodní frekvence tak u nich dosahuje 19 %, což je proti průměrnému klientovi dosahuje více než pětkrát vyšších hodnot.Nepojištěná vozidlaAktuální počet všech pojištěných vozidel všech druhů, skupin a kategorií dosahuje cca 8,5 mil. kusů, nicméně v posledním období výrazně poklesl počet pojištěných vozidel tahačů (pokles zatím o 4 %) a autobusů pro dálkovou přepravu (pokles zatím o 14 %). Tento pokles je důsledkem přerušení podnikání v období nouzového stavu a vládních opatření, kdy společnosti, které nemohou vykonávat činnost přepravy osob nebo zboží odhlásily aktuálně nepoužívaná vozidla z registru po dobu, co omezení činnosti trvá. Proti tomu stále narůstá počet pojištěných vozidel u osobních automobilů zejména těch v nejmenší kategorii, kam spadají také elektromobily.Vedle toho je ovšem 161 000 vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nejvíce nepojištěných škod těmito vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích. Nepojištěné újmy na zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Pomáhá také vyřídit škody způsobené na území ČR cizozemským vozidlem a škody českých řidičů v zahraničí.Jak se tvoří cena povinného ručení a co určuje její vývoj do dalšího období?K zabezpečení postačitelnosti pojistného, tedy aby pojišťovna dokázala dostát závazkům vůči svým klientům, musí při kalkulaci pojistného postupovat proaktivně. Pojišťovna se nemůže zachovat čistě reaktivně a například okamžitě snížit pojistné na základě přechodného poklesu počtu škod. A to obzvlášť v současné situaci, kdy lze očekávat, že po stabilizaci situace v delším horizontu dojde k nárůstu škod na předchozí úroveň a navíc se projeví efekt škodní inflace (tedy zvyšování finanční náročnosti jednotlivých škod, které sledujeme i nyní).Pojistné se vždy počítá na objem budoucích škod, které nastanou během trvání pojištění se všemi riziky, které z toho vyplývají. Pokud by nyní došlo k poklesu pojistného, pak při následném předpokládaném růstu škod nejen o aktuálně chybějící škody, ale i o přirozenou a stále se zvyšující výši škod, by pojistné bylo naprosto nepostačitelné a spíše by pak trh čekala velmi silná reakce v podobě velkého zvýšení ceny povinného ručení.Petr Jedlička uvádí: „Bez ohledu na letošní epidemiologickou situaci sledujeme pokračující vysokou inflaci u majetkových i zdravotních škod, která stále dosahuje velmi vysokých hodnot, kdy u škod na majetku se jedná o cca 6 %, přičemž tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních dílů, ale také s technicky sofistikovanější, a tím nákladnější, opravou vozidel. Na těchto skutečnostech pandemie nic nezměnila a škodní inflace se nijak neeliminovala,“ a dále vysvětluje: “Povinné ručení také nelze posuzovat optikou pouze plechových škod spojených zejména s náklady na opravu vozidel, ale podstatná část závazků ze škod na zdraví vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází na desítky let – hovoříme o ztrátě na výdělku, nákladech následné péče, ošetřovatelství, asistenci zraněnému atd.  Tyto náklady také podléhají vývoji cen těchto služeb po velmi dlouho dobu. Je tedy nutné, aby pojistné z roku dopravní nehody postačilo i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné výši dopředu nejisté závazky.“

Povinné ručení opět zdražilo. Za kolik je možné sjednat pojištění na běžnou Octavii?

V listopadu průměrná cena povinného ručení dosáhla hodnoty 6 681 korun, což znamená necelý čtyřprocentní nárůst oproti minulému měsíci.

skoda-octavia_combi-2020-1280-06-1100x618.jpg

Květšímu zdražení povinného ručení došlo v případě menšího města typu Benešova u Prahy. V tomto případě POVIndex oproti říjnu stoupl o více než 7 %, kdežto u Prahy nedosahuje navýšení ani 0,5 %. Za částku 6 681 Kč bylo možné podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. K průměrné ceně povinného pojištění z provozu vozidla si obyvatelé v Praze musí přičíst 8,6 %, kdežto ceny v menších městech typu Benešov na průměr ztrácí 10,4 %.

„I když došlo ke zvýšení průměrné ceny povinného ručení na meziměsíčním horizontu, tak v meziročním porovnání ceny výrazně klesly. V listopadu 2019 POVIndex dosahoval 7 524 Kč. Důvodem jsou jednak změny na trhu, kdy došlo ke sloučení dvou velkých poskytovatelů povinného autopojištění, ale i pokles škodních událostí v letošním roce v důsledku pandemie covidu,“ shrnuje důvody Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění Broker Consulting.

VLASTNÍK VERSUS MAJITEL VOZIDLA

Jaké jsou rozdíly mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla? Jak vlastník, tak i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd.

Vlastník je vždy zapsán ve velkém technickém průkazu a provozovatel v malém technickém průkazu. Problematika rozdílného vlastníka a provozovatele pak výrazně zasahuje do sjednávání POV a zejména čerpání bonusů s ním spojených.Zdroj: Broker Consulting

Platbu povinného ručení vždy provádí pojistník. Pojistník je osoba, která sjednává a podepisuje pojistnou smlouvu. Případ, kdy je pojistník odlišný od majitele vozidla, může to mít jednu zásadní výhodu a to je možnost získat výrazně nižší cenu pojištění. Jsou ale pojišťovny, které při uzavírání pojištění berou v potaz rozhodnou dobu provozovatele.

Nevýhodou je, že v případě zavinění nehody se veškeré malusy připisují jak vlastníkovi, tak i osobě zapsané jako pojistník (provozovatel). Další nevýhodou při odlišném vlastníkovi a provozovateli je to, že se majiteli nenačítají žádné bonusy za bezškodní léta. Tím pádem do budoucna bude mít stále vysoké ceny za povinné pojištění vozu.

Image result for pojistnik

Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče. Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.

Pojišťovnám klesly zisky z majetkového a cestovního pojištění

 Autor:

Trh pojišťovnictví v roce 2020 rostl, pojišťovny svým klientům předepsaly k úhradě pojistné ve výši 141,21 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2019, kdy pojišťovny od klientů inkasovaly 136,29 miliardy korun, nárůst o 3,6 %. Ovšem oproti předešlému roku 2019, kdy v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu předepsaného pojistného o 5,7 %, se jedná o viditelné zpomalení tempa růstu. Celkově si pojišťovny v roce 2020 přilepšily ve srovnání s předloňským rokem o 4,91 miliardy korun.

Pokud jde o životní pojištění, do něhož spadá například důchodové či cestovní pojištění, tam pojišťovny loni předepsaly k úhradě svým klientům pojistné v celkové hodnotě 46,54 miliardy korun, což je o 1,39 miliardy korun více než v roce 2019. Vyjádřeno procenty, jde o 3,1% růst. V případě jednorázově placeného životního pojištění sice v minulém roce došlo k poklesu pojistného o 20 %, nicméně u pojištění s běžně placeným pojistným vykázaly pojišťovny pokračující růst. Z loňských 43,91 miliardy korun na aktuálních 45,54 miliardy korun. Což je o 3,7 % více.

Pojišťovny loni uzavřely méně pojistných smluv

Aktivních pojistných smluv životního pojištění ale ubývá. K 31. prosinci 2020 jich bylo 5,05 milionu, tedy o 87 tisíc méně než o rok dříve. Navíc klesá i počet nově uzavřených pojistných smluv s běžně placeným pojistným. Zatímco v roce 2019 bylo sjednáno 467 tisíc smluv v objemu 5,3 miliardy korun, v roce 2020 to bylo jen 425 tisíc nových smluv s pojistným 5,2 miliardy korun.

Ještě hůř tato čísla vypadají, když je srovnáme s roky 2011 a 2012, kdy bylo ročně sjednáno zhruba 900 tisíc nových smluv životního pojištění s běžně placeným pojistným. V roce 2020 jich byla uzavřená ani ne polovina. O přímý důsledek pandemie koronaviru ale podle České asociace pojišťoven nejde.

Pojišťovny během prvního nouzového stavu, kdy byly nějakou dobu zavřené pobočky, rychle přizpůsobily své distribuční kanály nastalé situaci a nabídly klientům možnost elektronické komunikace a sjednávání pojistných smluv online u co nejvíce produktů, konstatuje Veronika Nová, tisková mluvčí České asociace pojišťoven.

V případě ukončených pojistných smluv, ať už jde o životní, či neživotní pojištění, jsou důvody lidí, kteří svou smlouvu v nejisté ekonomické situaci, jako je současná koronakrize, raději vypoví, pochopitelné. Ale zejména u životního pojištění, například důchodového připojištění, nejde o rozumné řešení, protože jde o dlouhodobý produkt, jenž vám má zajistit finance na dobu, kdy nebudete ekonomicky aktivní. Když nemáte peníze, je lepší se s pojišťovnou dohodnout na snížení splátek, případně na dočasném přerušení pojištění, ale smlouvu jako takovou nevypovídat.

Povinné ručení loni zdražilo o 5 %

V oblasti neživotního pojištění došlo v roce 2020 také k růstu. Pojišťovny zde svým klientům předepsaly pojistné v celkovém objemu 94,67 miliardy korun, což je o 3,9 % více než v roce 2019, kdy předepsaly pojistné ve výši 91,15 miliardy korun. Celkově objem předepsaného pojistného v neživotním pojištění vzrostl ve srovnání s rokem 2019 o 3,52 miliardy korun. Ale v některých odvětvích mimo dominantní oblast pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů (tedy například v cestovním pojištění) se naopak projevil pokles v předpisu pojistného. Ve 2. a 4. čtvrtletí se jednalo o snížení o desítky procent, a to v souvislosti s omezením cestování i s dalšími ekonomickými restrikcemi, říká Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí došlo u neživotního pojištění k viditelnému poklesu.

Jestliže se podíváme na povinné ručení, které tvoří jednu z nejvýznamnějších položek neživotního pojištění jako celku, zjistíme, že i tady pojišťovny vykázaly růst, a to o 7,1 %. Ovšem roste také průměrná výše škody, kterou pojišťovny musí zaplatit majitelům aut v případě, že dojde k pojistné události.

Průměrná škoda na majetku (tedy nejčastěji na nabouraném autě) dosáhla v minulém roce částky 46 tisíc korun a průměrná výše škody na zdraví (tedy například úhrada výdajů v případě zranění řidiče, u něhož byla nutná hospitalizace v nemocnici) činila 395 tisíc korun. Průměrná výše škod oproti roku 2019 loni vzrostla u škod na majetku o 5 % a u škod na zdraví o 6 %. Přitom pojistné u povinného ručení loni průměrně zdražilo o 5 %.

Koronavirus zasáhl především cestovní pojištění

U havarijního pojištění je trend podobný, také ono ve srovnání s rokem 2019 vzrostlo o 6,7 %. Jedná se však o snížení tempa růstu, protože v roce 2019 pojištění svou bilanci v porovnání s rokem 2018 zlepšilo o 10,1 %. Snížení tempa růstu je dáno poklesem prodeje nových vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění dosahuje v posledních dvou letech 28 tisíc korun a oproti průměru let 2017 a 2018 narostla o 10,8 %, vysvětluje Jaroslav Urban.

Image result for pojistnik

Pandemie koronaviru a restriktivní opatření vlády, která mají omezit šíření onemocnění v populaci, tedy na trh s pojištěním nijak zásadní dopad neměla a Česká asociace pojišťoven ani nepředpokládá, že jej v budoucnu mít bude. Nejmenší dopad lze očekávat u pojištění majetku a odpovědnosti. U autopojištění předpokládáme pokračování snížení dynamiky růstu zejména u havarijního pojištění a zčásti také u povinného ručení související s omezením nákupu nových aut během opakovaně vyhlášeného nouzového stavu, připouští Veronika Nová.

Stejně tak musí podle Veroniky Nové pojišťovny počítat s celkovou opatrností lidí při investicích do nových vozidel z důvodu nejistého ekonomického vývoje.

Dramatický pokles naopak pojišťovny postihl v případě cestovního pojištění vzhledem k omezení cestování, které je způsobeno jednak vládními nařízeními, jednak obavami lidí z cestování do rizikových zemí.

Pojišťovny se loni musely vypořádat s řadou pojistných událostí způsobených přírodními živly.

Nejvíc škod pojišťovny řešily kvůli povodním a vichřicím

Pojišťovny v roce 2020 řešily druhý největší objem pojistných škod zapříčiněných živelními pohromami za poslední desetiletí. Jednalo se dohromady o 83 tisíc škod na majetku způsobených povodněmi, vichřicemi a krupobitím v celkové hodnotě téměř 3 miliard korun.

Ve stabilních letech, kdy se nevyskytují žádné příliš mimořádné události, řeší pojišťovny v průměru 38 tisíc těchto škod ročně. A výše škody dosahuje průměrně hodnoty 1,6 miliardy korun. Výsledky roku 2020 překračují tento průměr o 117 % pro počty řešených pojistných událostí a o 82 % u výše škody, dodává Urban.

Důvodem je podle něj především řádění orkánu Sabine a také celá série povodní, která loni postihla naše území.

Piráti silnic nemusejí být odškodněni z havarijního pojištění

Pojištěná uzavřela s pojišťovnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla na částku 2 250 000 Kč. Dne 10. 8. 2013 s vozidlem havarovala a 13. 8. 2013 pojistnou událost nahlásila pojišťovně. Ta ukončila šetření až 22. 10. 2014 a vyplatila pojištěné pouze 321 204 Kč s tím, že pojistné plnění snížila o 10 % spoluúčasti, 12 % za podpojištění a 80 % jako sankční snížení plnění v rozsahu částky 803 008,80 Kč.

To se pochopitelně pojištěné nelíbilo, hodnotila to jako neoprávněný postup a domáhala se soudní cestou doplacení celé částky pojistného plnění. Navrhovala, aby soud uložil pojišťovně zaplatit jí oněch 803 008,80 Kč. Soud prvního stupně žalobu zamítl, protože na uvedenou pojistnou událost dopadá výslovně sjednaná výluka z pojištění, takže předmětná událost není pojistnou událostí.

Nedodržela povolenou rychlost a bourala

Z trestního spisu učinil zjištění, že žalobkyně dne 10. 8. 2013 jakožto pojistník a vlastník vozidla způsobila obecné nebezpečí spočívající v ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, jejich životů, zdraví i majetku. A to tím, že ve středně hustém silničním provozu svévolně a bez omluvitelné příčiny řídila vozidlo extrémně vysokou rychlostí nejméně 177 km/h, ačkoliv věděla, že rychlost jízdy je v obci omezená.

V daném úseku přitom byla rychlost dopravní značkou omezena na 80 km/h. A ani v následujícím úseku, kde je dopravní značka omezující rychlost na 50 km/h, nesnížila pojištěná patřičným způsobem rychlost jízdy.

Přečtěte si takéKdy za vás pojišťovna neuhradí škodu z povinného ručení, kterou jste způsobili?

Rychlostí nejméně 143 km/h narazila v levém jízdním pruhu do osobních vozidel. Způsobila škodu na vozidlech a škodu na zdraví dalším osobám. Byla odsouzena pro spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti k trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců, který byl podmíněně odložen, a dále jí byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel na dobu sedmi let a byla jí uložena povinnost k náhradě nemajetkové újmy. O honičce vozidel informovaly i sdělovací prostředky.

Nehoda způsobená rychlou jízdou není nahodilou událostí. Dá se s ní počítat, proto není pojištěna

Soud dospěl k závěru, že v daném případě havarijní pojištění na havárii nedopadá, neboť se nejedná o nahodilou událost. Dovodil, že bez protiprávního jednání žalobkyně jakožto pojistníka a pojištěného by ke škodné události nedošlo. Podle Všeobecných pojistných podmínek se nejednalo o nahodilou událost a současně bylo vozidlo užito ke spáchání trestné činnosti pojistníka, což je dalším důvodem výluky z pojištění podle pojistných podmínek.

Za tohoto stavu věci tedy soud prvního stupně žalobu jako nedůvodnou zamítl. Takové meritorní rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil i odvolací soud. Pojistnou událostí je totiž nahodilá skutečnost vyvolaná pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných podmínkách, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění za podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě.

Přečtěte si takéZaparkované auto shořelo a způsobilo škodu za miliony. Zaplatí ji pojišťovna z povinného ručení?

Image result for pojistnik

Vědomé porušení povinností řidiče může být posouzeno jako výluka

Za nahodilou událost se ovšem nepovažuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, pojištěného, jiné oprávněné osoby, osob jim blízkých nebo jiné osoby z podnětu těchto osob. Uvažme, že pojištěná přece jenom nějaké pojistné dostala vyplacené, ale také nemusela dostat nic, protože na její případ dopadá pojistná výluka.

Pojištěná si podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten upřesnil, že nahodilou událostí je skutečnost určená pojistnými podmínkami, o níž účastníci pojištění odůvodněně předpokládají, že může nastat. V době vzniku pojištění však nevědí, zda nastane, popřípadě kdy nastane.

Nahodilou není událost, o níž se v době vzniku pojištění ví, že už nastala, ani událost, kterou úmyslně přivodil ten, na jehož majetek, život nebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje. Popřípadě ten, komu v případě pojistné události vznikne právo na plnění.

Havarijní pojištění zpravidla kryje nedbalostní jednání řidičů, ne nepřímý úmysl způsobení škody

Předmětem pojistného rizika v podmínkách havarijního pojištění je zpravidla nedbalostní jednání řidičů, kteří bez přiměřených důvodů spoléhají, že škodu na pojištěném vozidle jako předmětu pojištění nezpůsobí, ač porušují pravidla silničního provozu, například nedodržením rychlostního omezení. Takové jednání je soukromoprávním majetkovým havarijním pojištěním kryto a právě pro tento účel zpravidla ze strany pojistníků jako pojištění smluvní sjednáváno.

O takovou situaci však nejde v případech úmyslného jednání pojištěného ve vztahu k předmětu pojištění, ať už pojištěný věděl, že škodu na vozidle způsobí, a chtěl ji způsobit (např. v případě podvodného jednání ve vztahu k pojistiteli), anebo byl se způsobením škody na svém vozidle v důsledku svého jednání srozuměn.

Žalobkyně řídila v obci ve středně hustém silničním provozu vozidlo extrémně vysokou rychlostí nejméně 177 km/h, ačkoliv věděla, že rychlost jízdy je v obci omezená. Nesledovala situaci v silničním provozu před vozidlem ani nereagovala na souvislé kolony vozidel v obou jízdních pruzích a v levém jízdním pruhu s levými svodidly narazila svým vozidlem do pomalu v levém pruhu popojíždějící kolony vozidel rychlostí nejméně 143 km/h a způsobila škodu jak na svém vozidle, tak na dalších vozidlech.

Za této konkrétní specifické situace musela žalobkyně vědět, že může škodu na svém vozidle způsobit, a s takovým důsledkem byla srozuměna. Nejde proto v takovém případě o pouhou nedbalost pojištěné, ale o případ nepřímého úmyslného jednání, které nepředstavuje nahodilou událost podle pojistných podmínek ani zákona o pojistné smlouvě.

S nehodou mohla počítat. Uzavřel Nejvyšší soud

Nejvyšší soud ČR proto (v rozsudku spis. zn. 23 Cdo 1016/2019, ze dne 24. 6. 2020) uzavřel, že jednání pojistníka či pojištěného ze závazku pojištění majetku (havarijního pojištění) může představovat úmyslné jednání vylučující nahodilost skutečnosti označené jako pojistná událost v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává.

A to i ve formě nepřímého úmyslu (například poškození pojištěného vozidla vědomým porušením dopravních předpisů jízdou v provozu extrémně vysokou rychlostí za dalších mimořádných okolností dopravní nehody). Byť byl za toto jednání shledán v trestním řízení vinným nedbalostním trestným činem, jehož objektem je život, zdraví nebo majetek třetích osob.

Nejprodávanější auta v ČR

Nejprodávanější značky a modely aut v Česku: Které to jsou?

Český trh s automobily není tak velký jako například v sousedním Německu či daleké a ohromné Číně. To však neznamená, že by byl méně pestrý. Právě naopak. V Česku se točí různé typy automobilů od evropských po světové značky. Které z automobilek u Čechů vítězí na celé čáře?

Česká republika je známá nejen vynikajícím pivem, šikovnýma “zlatýma” ručičkama nebo ve světě úspěšnými sportovci. Jestli umíme ještě něco docela dobře, je to výroba automobilů, která má v Česku dlouhou tradici. Však také české automobilky mladoboleslavská Škoda a kopřivnická Tatra mají ve světě více než slušnou pověst. A nejsou jediné. Mezi výrobci nákladních a jiných aut jsou známé také značky Avia, Iveco i Zetor.

Které evropské a světové automobilky působí v ČR?

Kromě výše zmíněných tradičních českých značek lze u nás sehnat auta od jiných výrobců. Někteří výrobci aut jsou všeobecně známí po celém světě, jiné značky mají vybudované dobré jména pouze na specifických trzích. To platí například pro trhy se sportovními nebo nákladními vozidly, pracovními stroji apod. 

Mezi celosvětově známé výrobce osobních vozidel, jejichž auta jsou k mání na českém trhu, patří například německý koncern Volkswagen, jehož součástí je celá řada světových značek včetně české Škody, dále americký Ford, úspěšné francouzské automobilky Renault, Citroen a Peugeot. Hodně populární jsou v Česku japonské a jihokorejské značky Mazda, Suzuki, Hyundai nebo Toyota. 

Nejprodávanější značky aut v ČR

Jednoznačně nejúspěšnější automobilovou značkou v Česku je domácí Škoda, která na trhu s automobily drží více než třetinový podíl. Čeští řidiči na škodovku nedají dopustit a model Škoda Octavia je nejoblíbenějším modelem v ČR celkově. Pro Škodu znamenal velký krok moment, kdy se stal členem koncernu Volkswagen, který ji poskytl silné zázemí. 

Zmínit bychom měli také dvě asijské značky, které na českém trhu svá auta nejen prodávají, ale také vyrábí. Jedná se o koncern Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech (TPCA) s továrnou ve středočeském Kolíně a Hyundai, která vybudovala továrnu v Nošovicích na severní Moravě.

Výrobci aut, jejichž auto se v ČR prodávají nejvíce (dle prodeje počtu aut v první polovině roku 2019):

 1. Škoda Auto – 44 090 
 2. Volkswagen – 10 782 
 3. Dacia – 9 032
 4. Hyundai – 8 562
 5. Peugeot – 6 233
 6. Renault – 5 560
 7. Kia – 4 866
 8. Toyota – 4 801
 9. Ford – 4 622
 10. Mercedes-Benz – 3 461
 11. Citroen – 3 312
 12. Seat – 3 251
 13. BMW – 2 741
 14. Opel – 2 717    
 15. Suzuki – 2 123
 16. Mazda – 1 941
 17. Audi – 1 332
 18. Nissan – 1 252
 19. Mitsubishi – 1 213
 20. Volvo – 1 189
 21. Honda – 1 051
 22. Fiat – 965
 23. Jeep – 518
 24. Subaru – 512
 25. Land Rover – 402

Zdroj: Auto.czhttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ

Jsme největší a nejvyužívanější srovnávač a prodejce pojištění v ČR. Naše ceny jsou na úrovni nejnižších cen nabízených samotnými pojišťovnami a to včetně slev a bonusů. Pojišťujeme měsíčně tisíce automobilů a motocyklů, máme u pojišťoven vyjednané zvýhodněné sazby a můžeme vám proto zařídit povinné ručení online za absolutně nejvýhodnějších podmínek na trhu. Zařídíme vám zdarma povinné ručení u pojišťovny, kterou si vyberete.

Spočítat

Všechna pojištění - ČSOB Pojišťovna


ceny

Díky změnám zákona (součástí povinného ručení bude přispívání na provoz hasičů, atd.), došlo v roce 2014 k plošnému zdražení povinného ručení o 10-30 %. ePojisteni.cz však i nadále bude svým klientům nabízet nejnižší ceny na trhu.


POROVNEJTE SI POJIŠŤOVNY

Stejně jako změnou mobilního operátora, také změnou pojišťovny můžete ušetřit poměrně dost peněz. Vyzkoušejte si v naší kalkulačce, o kolik méně můžete za povinné ručení platit.

Naše srovnání povinného ručení je zcela zdarma. Stačí, abyste zadali základní údaje o vozu a jeho vlastníkovi a naše online kalkulačka vám přehledně seřadí varianty povinného ručení od mnoha pojišťoven. Za pár vteřin můžete vybírat povinné ručení z naší široké nabídky.

Zvolené povinné ručení si u nás můžete zdarma také sjednat. Buď sami celý proces dokončíte jednoduše online, nebo s pomocí našich specialistů, kteří se s vámi automaticky spojí a proces Vám pomohou dokončit tak, abyste ještě týž den měli zaslanou zelenou kartu i smlouvu s pojišťovnou a mohli bez problémů vyrazit na silnice. A pokud vám cokoli není jasné, na jakýkoli dotaz vám mile rádi okamžitě odpovíme. Neváhejte nás kontaktovat!

Cestovní pojištění - cestování bez starostí | Klik.cz

Kolik jste ušetřili na povinném ručení?

Úspora 7 655 Kč na povinném ručení a havarijním pojištění
Petra Vršecká, Žďár nad Sázavou
Za povinné ručení pro Škodu Fabia 1.2 platila Petra u nejmenované pojišťovny částku 5 895 Kč. Při porovnání pojišťoven Petra získala nejvýhodnější nabídku od pojišťovny Slavia za cenu 2 290 Kč a zdarma pojištění pokut Kryštof. Zároveň Petře bylo za cenu 1 495 Kč nabídnuto havarijní pojištění vozidel AllRisk, které kryje například škody způsobené odcizením nebo vandalismem a jehož běžná cena je 5 545 Kč. Celkem Petra ušetří 7 655 Kč každý rok.
Chcete také ušetřit?Petra V.ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

Kolik ušetříte na povinném ručení?

Cestovní pojištění do 5 min. | ChytryHonza.cz
Objem v cm3Běžná cenaCena s ePojisteni.czGarantovaná úspora
do 1000 cm31 674 Kč818 Kč856 Kč
1001 – 12502 071 Kč1 181 Kč890 Kč
1251 – 13502 128 Kč1 337 Kč791 Kč
1351 – 14003 092 Kč1 714 Kč1 378 Kč
1401 – 16503 150 Kč1 714 Kč1 436 Kč
1651 – 18503 150 Kč1 798 Kč1 352 Kč
1851 – 20004 718 Kč1 798 Kč2 920 Kč
2001 – 25004 718 Kč1 798 Kč2 920 Kč
nad 2500 cm36 838 Kč1 798 Kč5 040 Kč

Kalkulováno pro pojistníka 58 let, bydliště Rožmitál pod Třemšínem, 150 měsíců bez nehody.

Slovo odborníka

Pojištění domácnosti - domu, bytu a nemovitosti | ePojisteni.cz

Vyjednali jsme pro vás u pojišťoven exkluzivní slevy, bonusy a výhody a denně jednáme s pojišťovnami o nových slevách a akcích. Online porovnáním pojištění ušetří naši klienti i přes 10 000 Kč ročně.Miren MemiševičPojišťovací expert, ePojisteni.cz


POVINNÉ RUČENÍ MOTOCYKLŮ

Povinné ručení musejí mít ze zákona zařízené nejen řidiči všech druhů automobilů. Pojistit se musí také majitelé motocyklů. Do kategorie motocyklů spadají veškerá dvoukolová motorová vozidla, tedy motorky, skútry, mopedy, mokiky, kola motorová kola, motorové koloběžky, sidecary, ale také motorové tříkolky a čtyřkolky. Povinné ručení motocyklů poskytuje většina pojišťoven. Podívejte se na povinné ručení motocyklů a porovnejte si jejich nabídky.


CO MÁ VLIV NA CENU?

Je mnoho faktorů, které o ceně povinného ručení rozhodují. Z těch, které se týkají vozidla, ovlivňuje výpočet zejména objem a výkon motoru, nebo stáří vozu. Z faktorů týkajících se majitele auta je to například věk, místo bydliště a zejména počet měsíců, které absolvoval bez zaviněné nehody. Na základě této „šikovnosti“ řidiče udělují pojišťovny řidiči tzv. bonusy, které mohou cenu povinného ručení snížit až o 60 %. Každá pojišťovna pak jednotlivým faktorům přikládá různou důležitost. Vyzkoušejte náš kalkulátor ať zjistíte, na kolik vyjde povinná pojistka auta vás. Najdeme vám levné a zároveň kvalitní pojištění vašeho vozu.


PODLE ČEHO POVINNÉ RUČENÍ VYBRAT?

Cestovní pojištění - často kladené dotazy | Top-Pojištění.cz ®

Pro většinu českých řidičů je nejdůležitější cena. Právě proto také seřazujeme jednotlivá povinná ručení právě podle ceny. Velmi důležitá je ale také výše limitů neboli maximální částka, kterou je vám pojišťovna schopna vyplatit v případě nehody. Pojišťovny nabízejí limity od státem nařízených minimálních 35 milionů až po 150 milionů. Podstatný je ale také například rozsah asistenčních služeb a obzvláště v poslední době se pojišťovny předhánějí i v mnohých dalších přidaných hodnotách, které jejich produkt obsahuje a snaží se tak ulovit zákazníky právě top kvalitou svých produktů. Vyberte si z naší nabídky to, co je nejlepší pro vás.Spočítat
ceny

ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

Cestovní pojištění

 • Online srovnání a sjednání
 • Sjednání do 2 minut, sleva až 50 %
 • Můžete sjednat i v den odjezdu
 • Pro cesty autem pojistíme i Vaše vozidlo

VÝSLEDEK
DO 2 MINUT
SLEVA
AŽ 50%

13Zákazníků zde nyní srovnáváÚspory Spočítat cenu

SROVNEJTE NABÍDKY ZA MÉNĚ NEŽ 2 MINUTY!

Sjednejte si naším prostřednictvím nejlevnější cestovní pojištění. Jednoduše si vyberte z naší nabídky a již během několika málo minut můžete pojištěni bezstarostně vyrazit na svoji cestu. Cestovní pojištění platí na území celého světa a jako u každého pojištění které nabízíme, si můžete být jisti vynikajícími cenami.

Allianz
AXA
Union
PVZP
Uniqa
ERV
Slavia

Základní cestovní pojištění kryje veškeré léčebné výlohy. Z tohoto pojištění Vám bude proplacena případná zdravotní péče v zahraničí, která bývá často velmi nákladná a nepojištěný cestovatel by se mohl dostat do velmi nepříjemné situace. Pokud je vaše cesta poněkud rizikovější, anebo prostě jen neradi ponecháváte cokoli náhodě, můžete si vybrat některý z balíčků, obsahujících k základnímu cestovnímu pojištění další možná připojištění.

CO VŠECHNO KRYJE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?

Základní balíček cestovního pojištění obsahuje zejména pokrytí léčebných výloh v případě nemoci nebo úrazu v zahraničí. Pojišťovna za vás v takovém případě uhradí:

 • náklady na ošetření,
 • hospitalizaci,
 • léky,
 • nezbytné převozy a repatriaci,
 • převoz tělesných ostatků.

Samozřejmě je možné si cestovní pojištění upravit na míru a přidat si k němu další připojištění (např. pojištění úrazu či pojištění odpovědnosti). Kromě toho existují již hotové balíčky cestovního pojištění podle toho, kam se chystáte:

 • cestovní pojištění na hory,
 • cestovní pojištění na lyže,
 • krátkodobé cestovní pojištění,
 • cestovní pojištění na rok,
 • cestovní pojištění pro studenty,
 • cestovní pojištění pro děti a další.

Podívejte se, jaká další cestovní pojištění si můžete sjednat v případě cestovního pojištění na míru.ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

CHYSTÁTE SE DO ZAHRANIČÍ AUTEM?

Ve spolupráci s AXA Assistance jsme pro vás připravili cestovní pojištění Dovolená autem, které kryje i nepříjemnosti spojené s cestou autem. Zahrnuje technickou asistenci (např. když se vybije autobaterie), opravu vašeho vozu na místě, odtah do ČR v případě poruchy i nehody, náhradní dopravu a rozsáhlé asistenční služby. Součástí je samozřejmě i kvalitní cestovní pojištění s vysokými pojistnými limity, které vás bude krýt, třeba když pro vás bude muset letět vrtulník nebo někoho zraníte při sportu.
Spočítejte si cenu cestovního pojištění.

Dospívající dítě, které nestuduje ani nepracuje, si musí pojištění platit samo - Euro.cz

TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – PRO CESTY PO ČESKÉ REPUBLICE

V naší nabídce cestovního pojištění je možnost sjednání cestovního pojištění pro cesty po České republice.

Dovolená v Česku je stále oblíbenější! Stále více z nás si užívá dovolenou, prodloužené víkendy, nebo jen volné dny v tuzemsku. Lidé oceňují především pocit bezpečí, známé prostředí, zážitky, cenovou dostupnost a to, že nemusí řešit ani jazykovou bariéru. Stále oblíbenější je také aktivnější dovolená, při které se alespoň trochu zapotíte, např. v zimě lyžování na českých horách, v jarní a letní sezóně zase výlety po hradech a zámcích, vyhlídkách, lázeňská turistika, kempování, vodáctví, cyklistika a spoustu dalších aktivit.

Říkáte si, na co si budu platitcestovní pojištění při cestách po České republice, když mám od státu hrazenou základní zdravotní péči zdarma?

Odpovědí je, že cestovní pojištění kromě základní zdravotní péče kryje také velké množství dalších rizik, která nemusí zákládní zdravotní péče pokrýt jako např.:

 1. úrazové pojištění (pro případ trvalých následků po úrazu, smrt úrazem, denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu),
 2. pojištění osobních věcí a jiných zavazadel (elektronika, sportovní vybavení),
 3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku (když někde něco při cestách rozbijete, nebo někomu ublížíte),
 4. pojištění asistenčních služeb (turistické informace, telefonická pomoc v nouzi, pojištění právní ochrany),
 5. pojištění základních turistických sportů (jako např. lyžování, cyklistika, plavání,golf, fotbal…a mnoho dalších),
 6. možnost připojištění dalších rizikových sportů (jako např. skoky do vody, skiatlon, jachting, akrobatické lyžování, alpinismus…a mnoho dalších).

Příklady pojištění pro týdenní dovolenou v Chorvatsku pro 4 člennou rodinu:

AXA poj.
Dovolená autem
AXA poj.
balíček Excellent
Allianz poj.
balíček Excellent
Union poj.
balíček Excellent
Cena pojištění1 408 Kč1 008 Kč882 Kč792 Kč
Léčebné výlohy500 000 000 Kč500 000 000neomezeněneomezeně
Asistence (včetně transportu ze sjezdovky)500 000 000 Kč500 000 000 Kčneomezeněneomezeně
Odpovědnost za škodu25 000 000 Kč25 000 000 Kč2 000 000 Kč2 500 000 Kč
Pojištění zavazadel (včetně lyží)40 000 Kč40 000 Kč20 000 Kč40 000 Kč
Oprava vozidla nebo odtah do ČRANOXXX
Oprava vozidlaANOXXX
Náhradní dopravaANOXXX

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ A

dTest: Pojištění nemovitosti a domácnosti - Nezávislé testy, víc než jen recenze

V současné situaci se mění i podmínky cestovního pojištění. Do kterých zemí je bezpečné cestovat a a jaká je jejich epidemiologická situace? Přečtěte si náš podrobný článek, kde zjistíte vše potřebné. Co se týče pojišťoven, některé do balíčku cestovního pojištění zahrnují i náklady spojené s léčbou onemocnění Covid-19, pokud onemocníte v dané zemi, a rovněž i případné náklady na repatriaci. Toto pojištění mají dokonce zahrnuto v ceně zájezdu i některé cestovní kanceláře. Vždy je ale nutné si předem zjistit všechny informace a nespoléhat se pouze na cestovní kancelář, ale mít sjednané i kvalitní cestovní pojištění, které vám v případě nutného zdravotního zákroku pomůže.ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

Které pojišťovny poskytují k cestovnímu pojištění také pokrytí nákladů v případě, že v zahraničí onemocníte koronavirem způsobujícím onemocnění Covid-19? Pojištění spojené s náklady na léčení onemocnění Covid-19 se řídí vládními doporučeními a tzv. „vládním semaforem“, který určuje, které země jsou bezpečné a které se pro cestování ještě nedoporučují. Tímto semaforem se řídí i pojišťovny, přičemž většina nekryje léčbu na Covid-19 v červeně označených zemích, které jsou nejrizikovější.

Všechny potřebné informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničí.

mapa rizikových zemí - cestování coronavirus

Ve spolupráci s AXA Assistance jsme pro Vás připravili prémiový produkt, který pokryje vše pro cestu autem. Nejenom, že máte kryté léčebné výlohy, úraz včetně běžných sportů, odpovědnost za škodu. Navíc Vám zajistí odtah vozidla, opravu Vašeho vozidla a dokonce i zajistí náhradní dopravu, abyste mohli pokračovat ve Vaší dovolené, zatímco kryje repatriaci nepojízdného vozidla zpátky do ČR. Takže Vaše vysněná dovolená nebude ohrožena.

CELOROČNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V naší nabídce najdete také nabídky celoročního pojištění na cesty. Pojištění je možné využít pro všechny typy cest. Je určeno všem, kdo cestují opakovaně v průběhu roku. Jednou se pojistíte a po celý zbytek roku už můžete cestovat bez jakýchkoli dalších starostí s vyřizováním. Sjednte si celoroční cestovní pojištění ještě dnes.

Pro bližší informace se podívejte na cestovní pojištění podle destinací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ONLINE NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Naše nabídka je ideální také pro všechny, kteří potřebují pojištění rychle. S námi si vyřídíte pojištění během pár minut, velmi jednoduše online. Nemusíte se zdržovat chozením do pojišťovny a čekáním v dlouhých frontách. Vyberete si z naší nabídky tu, která vám nejvíc vyhovuje (ať již cenou, nebo rozsahem služeb) a zaplaťte kartou, smlouvu i kartičku pojištěnce vám pošleme na e-mail a můžete vyrazit na cestu.

Menu

Vítejte v konečně normální pojišťovně,která je jednoduchá

Cestovní pojištění na hory | Top-Pojištění.cz ®

Kryjeme vám záda v každé situaci

Pojištění
vozidel
Pojištění
majetku
Cestovní
pojištění
Pojištění
odpovědnosti
Pojištění
podnikání
Kromě toho nabízíme i pojištění pro firmy.

Normální je…

Vše rychle a online

Nehodí se vám jít na pobočku? Jsme tu pro vás online kdykoliv potřebujete. Ať už se chcete pojistit, nebo nahlásit škodu.

Jednat spolu na rovinu

Telefon vám u nás vždycky zvedne živý člověk, ne robot. A když máme na lince plno, zavoláme vám zpátky hned, jak to jde.

Mít svobodu odejítttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

Vaše pojistka má sloužit vám, ne naopak. Smlouvu můžete ukončit kdykoli budete chtít.
Bez poplatku.

Direct – konečně normální pojišťovna

Poštovní pojištění

Jsme tu pro vás v nepříjemných situacíchPojištění vozidel Pojištění vozidelKryjeme vám záda na každém kilometru

 • Vysoké limity pro škody na majetku a zdraví
 • Asistenční služby zdarma
 • Sleva 20 % za online sjednání

Zjistit víceŽivotní pojištěníOchráníme to nejdůležitější, vaše zdravíPojištění domácnosti a stavbyKdyž se nejen doma přihodí neočekávanéCestovní pojištěníPostaráme se o vás všude na světěPojištění odpovědnostiZaplatíme za vás způsobenou škoduPojištění internetových rizikJsme váš štít před hrozbami internetuPojištění právní ochranyUbráníme vaše práva za volantem i v běžném životě

Vylepšete si naše karty

 Pojištění ztráty a krádeže Cestovní pojištění ke kartě

Pomohla vám tato stránka?

AnoNe

Produkty

Informace k produktům

Kontakty

Celoroční cestovní pojištění - AXA

O nás

Pojistka zdraví sice nevrátí, ale může návrat do normálního života ulehčit. Klíčové je nastavení životního pojištění. Podle aktuální životní situace každého člověka.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Foto: Profimedia.cz

Lidé si kupují hned několik typů pojistek. Zvykli si pojistit si auto, cesty do zahraničí, sportovní aktivity…

Životní pojistku však mají hlavně pro sebe, pro případ, že by se v jejich životě přihodilo něco neočekávaného a závažného, co by mohlo změnit celý jejich další život.

Na otázky Právu odpověděl ředitel úseku pojištění osob v Kooperativě Petr Procházka.

Jak si tedy správně nastavím životní pojištění?

Důraz na správně a dostatečně nastavená rizika pojištění klademe již dlouho. Pro všechny zájemce o pojištění jsme připravili názorné vysvětlení, jak by rozsah a výše jejich pojištění měly vypadat. Nechceme totiž nabídku odbýt léta používanou zkratkou „Pojistná částka má být ve výši 1–3násobku ročního příjmu“. V některých případech potřebujete mnohem vyšší částku, někdo jiný zase určitý typ pojištění nepotřebuje vůbec.ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781

Co když potřebuji poradit?

Zkušený pojišťovací poradce ví, jak na to. U nás mu v tom ještě pomůže aplikace, ve které naši poradci podrobně prozkoumají potřeby klienta, a z jejich analýzy vygenerují doporučenou pojistnou ochranu – návrhy pojistných rizik i částky, na jaké doporučujeme pojištění uzavřít. Pokud si podle těchto parametrů klient sjedná pojistnou smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn.

Budu-li konkrétní, pro klienta, kterému vyhovuje život single, neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš úplně zbytečné. Ale pokud je čerstvým otcem novorozence? Pak by takové pojištění pro případ smrti, invalidity nebo vážného onemocnění mělo dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku.

Zamyslet by se nad tím mohli a měli i ti, kteří už pojištění sjednané mají, ale o zajištění takových vážných následků prozatím neuvažovali. Navýšit si limity, upravit rizika nebo rozsah smlouvy mohou kdykoliv.

Zmiňoval jste nastavení rizik, existuje nějaké obecné doporučení, co zvolit?

Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu. Také si nepojišťujeme rychlovarnou konvici, ale je důležité mít dobře pojištěnou celou domácnost nebo dům. Často se setkáváme s tím, že klientům stačí získat z pojistky peníze za zlomenou nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku.

Když nás ale postihne vážná příhoda, jako je například mozková mrtvice, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez svého obvyklého příjmu. Podle průzkumu společnosti IPSOS, který jsme si v září 2020 nechali zpracovat, 67 procent lidí zná ve svém okolí někoho, kdo prodělal mozkovou mrtvici, a 28 procent lidí dokonce takových osob zná více.

Víte, jak postupovat při uplatnění pojistného plnění z cestovního pojištění? - 2. díl | ePojisteni.cz

Uvědomují si klienti, že stačí málo a mohou se dostat do vážných finančních problémů?

Každým rokem postihne jen v ČR mozková mrtvice 25 tisíc lidí. Pokud se rychle neobnoví přívod krve a kyslíku do mozku, může dojít k trvalému poškození nebo ke smrti. Že pro takové případy existuje vhodné připojištění, ovšem podle výše zmíněného průzkumu vůbec netuší 80 procent dotázaných, ale po jeho představení zároveň 53 procent lidí tato nabídka zaujala.

Vyšší pojistné plnění může zásadně pomoci dorovnat výpadek příjmů u dlouhodobé léčby, zajistit nadstandardní léčbu nebo lepší a rychlejší rekonvalescenci. Až do konce tohoto roku nabízíme všem zájemcům možnost sjednat si tento typ připojištění s výhodou dvojnásobného pojistného plnění v případě mozkové mrtvice.

Dvojnásobek sjednané pojistné částky nabízíte už poněkolikáté, osvědčilo se vám to?

Úkolem pojišťoven mimo jiné je, aby šířily osvětu, protože vážné onemocnění, jako je například i mozková mrtvice, dokáže lidem změnit život. Zároveň chceme podporovat naše klienty v zájmu o skutečně důležitá pojištění a pojistná rizika, tedy nabízet taková řešení, která v těžkých životních chvílích mohou skutečně zásadně pomoci a podpořit je.

Časově omezené akce, v rámci kterých získají klienti při sjednání daného rizika možnost dvojnásobné výplaty pojistného plnění, připravujeme pravidelně několik posledních let. Ve všech případech se nám historicky dařilo výrazně, a především dlouhodobě, navýšit zájem o takový typ pojištění.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění už nepočká

I přes vysokou úroveň zdravotnictví stále v České republice existují skupiny pacientů, pro které je dostupnost k léčbě komplikovaná a mnohdy omezená. Na vině nejsou lékaři ani odborníci zaměřující se na výzkum v oblasti léčiv, ale legislativa. Současné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), která upravuje mimo jiné úhradu léčby ze strany pojišťoven, neodpovídá dynamickému rozvoji v oblasti vývoje moderních léčiv. Novelu zákona, kterou se nyní zabývají poslanci, je třeba schválit v tomto volebním období, jinak hrozí další zdržení nové, potřebné legislativy.

Některým ze vzácných onemocnění, tedy nemocí týkající se jednoho z dvou tisíc lidí, trpí v Evropě více než 30 milionů lidí, tedy jeden ze 17. Například pro pacienty se vzácným onemocněním nebo pacienty vyžadující vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP) je nyní získání moderní léčby velmi komplikované, zdlouhavé, a především zcela nepředvídatelné.

Vývoj léku je jen začátek

České pojištění - Ověřený zprostředkovatel pojištění

Po výzkumu a vývoji léčiva (nejen) pro tyto pacienty je třeba lék registrovat, ať již na státní, nebo evropské úrovni. Dále je nutné léčbu v rámci jednotlivých států zařadit do systému veřejného zdravotního pojištění. V České republice ale v současné době existují omezení, která systematický vstup do režimu úhrad zdravotních pojišťoven neumožňují.

Systémový přístup nyní chybí

Pacienti se vzácným onemocněním v současné době získávají úhradu léčby cestou dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP), nebo skrze úhradu léčiva prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. „Současný stav se musí změnit, protože je k pacientům velmi nevlídný. § 16 měl původně sloužit jako provizorní řešení k výjimečným úhradám. Stal se z něho ale jakýsi podivný standart, ovšem naprosto nevyhovující pro pacienty. Pacient je v neustálé nejistotě, jestli lék dostane, jestli ho dostane včas a jestli bude lék hrazen,“ popisuje současný stav prof. MUDr. Vlastimil Válek, člen výboru pro zdravotnictví v poslanecké sněmovně ČR.

Posuzování podle paragrafu 16 totiž může trvat měsíc i déle. Léčba musí být navíc schválena nejen před nasazením, ale také během jejího průběhu. Pacient dnes tedy nemá jistotu, že se k potřebnému léku dostane a že mu bude léčba poskytována tak dlouho, jak bude třeba. Proto je nezbytně nutné dokončit novelizaci stávající legislativy.

Největší změny za 13 let

Novela by měla přinést změny nejen v oblasti vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění, ale také v úhradách zdravotnických prostředků a hrazených zdravotních služeb, k reformě by mělo dojít i v úhradách ortodontické a stomatologické péče, či některých procesních záležitostech.

„Nejdůležitější část toho zákona je podle mého názoru ta, která se zabývá vstupem nejmodernějších léků na český trh a jejich dostupností pro pacienty v české republice. Abychom trošku snížili zátěž individuálních žádostí o každé schválení zdravotní pojišťovnu na §16. Aby ten lék prošel nějakým systémovým hodnocením. A pokud se zjistí, že je opravdu účinný a efektivní, tak má být pacientům k dispozici. Tohle je hlavní poselství novely z lékové části,“ hodnotí význam novely bývalý náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel, který zaštiťoval vznik novely jako předseda pracovní skupiny, která tvořila největší části zákona.

Novela zvýší dostupnost léčiv

V oblasti léků na vzácná onemocnění je cílem novely zákona vytvoření systémových pravidel tak, aby docházelo k úhradě léčby bez nutnosti individuálního posuzování na základě paragrafu 16, případně registrace jako vysoce inovativního léčivého přípravku. Léčba se tak dostane k potřebným pacientům včas. Důležité je také zajistit, aby se do procesu vstupu do systému úhrady více zapojili ti, jichž se léčba týká. Navrhovaným řešením je nový Poradní orgán složený ze zástupců státu, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientských organizací.


Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., § 16

Paragraf 16 je nástrojem, který pojišťovnám umožňuje ve výjimečných případech hradit léčivé prostředky na vzácná onemocnění a vysoce inovativní léčivé přípravky, pro něž úhrada nebyla dosud stanovena:

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.ttps://espolupracecz.go2cloud.org/aff_c?offer_id=126&aff_id=21781